Versterken, verbinden en structureren

Als projectleider ben ik verantwoordelijk om met een team van ambtenaren, medewerkers van onderwijsinstellingen, freelancers en ondernemers in een periode van ruim twee jaar een stevige basisinfrastructuur, routekaart op te zetten en te zorgen voor regie op de uitvoering van de toeristische visie.

 

Recreatie en toerisme is de sector waar je oplaadt, je vrije tijd viert en nieuwe avonturen beleeft. En met zo’n zonnige opdracht zou je bijna vergeten dat het ook de sector is die bijdraagt aan een fijne leefomgeving, faciliteiten voor inwoners, banen en bezoek en omzet voor andere branches. In onze ondernemende regio zijn veel initiatieven en activiteiten, opgezet door diverse partijen. Deze zijn nog te vaak versnipperd, er worden regelmatig nieuwe wielen uitgevonden, zaken komen niet tot wasdom of leveren niet op wat mogelijk is. Ten slotte loopt aanbod soms uit subsidie en sterft zonder eigenaar een stille dood. Deze problemen zijn niet uniek voor onze regio. Maar staan succes wel net even meer in de weg dan bij bestemmingen waar andere factoren wat stabieler meewerken. Dan kun je denken aan weersomstandigheden, optimale ligging en grote spelers in de markt. In met ons vergelijkbare gebieden wordt vaak gekozen voor veilige oplossingen, zoals campagnes of inzetten op het aantrekken van een investeerder voor een grote trekker. Maar het levert nooit het gewenste resultaat en brengt de regio ook niet echt in beweging.

Alleen wanneer je het anders doet, kun je andere uitkomsten verwachten

Stel je voor dat we dat anders doen. Dat we met de toeristische visie als leidraad krachten bundelen, aanbod, expertise en netwerk verbinden en met elkaar een steeds sterkere en gerichte toeristische regio bouwen waarin het goed werken, wonen en leven is. Juist cement toevoegen in plaats van focussen op zoveel mogelijk stenen. Dat is spannend want we zetten in de kracht van de zachte waarden; de Haarlemmer olie, organisatiekracht, handen aan de ploeg en het aanjagen van collectieve intelligentie, daad- en doekracht. Omdat we weten dat je alleen misschien sneller iets tastbaars hebt, maar samen vele malen sterker bent, verder komt en paden maakt en effent. Ofwel: we gaan een basisinfrastructuur creëren.

Dat gaan we realiseren met een stevige basisinfrastructuur en het voeren van regie. In de komende jaren zetten we een netwerk, werkvorm en structuur op die voor, van en met de regio wordt. En waarin we langdurig van elkaar weten wat we kunnen en met elkaar concreet neerzetten. Zo versterken en verbinden we onze regio met behoud van ondernemerschap, eigen initiatief en autonomie. En zorgen we voor banen, een leerklimaat en de synergie van onderwijs, ondernemerschap en overheid.

Van versnippering naar een vrijetijdsregio

In het afgelopen jaar zijn ook diverse projecten gestart, veelal met ondersteuning vanuit de Versnellingsagenda. Deze projecten leveren ook veelal aanbod, producten en/of verbeteringen op. In dit project betekent dat het volgende:

  • Met een aantal lopen al langer contacten en die onderhouden wij actief.
  • Waar mogelijk hebben wij al verkend wat de invloed is op dit project en of er synergievoordelen te halen zijn. Op dit moment zit dat vooral in uitwisseling van status van de projecten. De projecten zelf zijn specifiek gericht op inhoud. Zo zou voor de hand liggen om toch nog eens te kijken naar het samenvoegen van de studentenhub met het Innovatiehuis, maar we zien daarin opdrachten die echt gericht zijn op het project en de projectpartners waar onze hub zowel de structuur als een aantal acties uit de visie een slinger moet geven. We blijven actief met elkaar aan de slag, dus wanneer zich veranderingen of kansen voordoen waardoor we efficiënter kunnen organiseren, pakken we dat aan. Voor andere projecten geldt vooral een behoefte van het netwerk en promotie, Waar maar mogelijk leveren wij dat uiteraard.
  • Waar mogelijk en gewenst denken wij mee, verbinden we en nemen wij het aanbod mee naar RMT.
  • Wij verbinden ze in de infrastructuur
  • Als regisseur van de actiekalender van de toeristische visie checken wij regelmatig of er nog acties ergens opgepakt worden en passen onze actie daarop aan. Wij nemen nadrukkelijk de rol van facilitator, duwer en communicator.
  • Wij denken mee over borging na einde project. De projecten zijn net als bestaande eindig en de oogst moet natuurlijk verbonden blijven

En wat staat er dan?

Met de focus op de streekmerken en de actiekalender van de toeristische visie Noordoost Fryslân zorgt dit project er voor dat er op alle vlakken flinke meters worden gemaakt en kunnen we eind 2025 met de hele regio vieren dat wij met z’n allen onze ambities hebben waargemaakt. De combinatie van ontwikkeling en versnelling leidt tot een status quo op einddatum die kan worden beheerd en onderhouden door de projectpartners.

Projectpartners

Hiervoor staat een Triple Helix aan de lat: de vier gemeenten, NHL Stenden met het Toerisme Collectief Fryslân (hierna TCF: zie ook www.tcf.frl) en het European Tourism Futures Institute (hierna: ETFI, zie ook www.etfi.nl) en Stichting Regiomarketing Toerisme Noordoost Friesland (hierna: RMT). Daarbij zorgen wij door de toepassing van sociocratie 3.0 voor maximale collectieve inzet, collectieve intelligentie en pro-activiteit van alle betrokkenen in de regio: meters maken!

Het projectteam pakt het leeuwendeel van het inhoudelijke werk op. Zij jagen aan, faciliteren, brengen bij elkaar, geven duwtjes, agenderen, scheppen ruimte, borgen en ontwikkelen de basisinfrastructuur met een routekaart, kennis en netwerk. In de verschillende activiteiten. Dat doen wij met een vaste kern in het projectteam, een studentenhub, inzet van experts en ervaringskundigen uit de regio. Daarnaast verkennen wij mogelijkheden met MDT en zijn we alert op alle initiatieven waar wij ook in het werk een ervaring kunnen bieden die voor alle partijen werkt.

Ook biedt dit project de kans om monitoring goed op te zetten: resultaten meten, voortgang en effecten op de brede welvaart te volgen. Dat doen we met onderzoek en door regelmatig onze achterbannen te bevragen.

 

 

 

 

< Terug naar projectoverzicht