Sustainable Development Goals

Wij voelen ons betrokken. Bij de aarde, de mensen, dieren, natuur en klimaat.  De Verenigde Naties ontwikkelde de Sustainable Development Goals om diverse doelen op deze thema’s  te realiseren. En wij zijn ook de VN, ook Nederland en dus ook aan zet om iets mee te geven.  Omdat ze er zijn, hebben wij onze principes en duurzame doelen er aan verbonden. Want dat kun je ook prima als Zaak van Interactie. We hebben niet op alle doelen een antwoord, actie of principe. Maar wij hebben in volle overtuiging onze voet op de trapper gezet om beweging mee in te zetten richting een duurzame toekomst. En dan natuurlijk op onze geheel eigen wijze: praktisch, echt en met een mooie knipoog.

We werken ze verder uit, een dynamisch proces!

 • Wij letten op bij inkoop van onze spullen, zowel zakelijk als persoonlijk om te voorkomen dat we ongemerkt een oneerlijk systeem in stand houden
 • Wanneer maar mogelijk geven we plek aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of met beperkte kansen
 • Niemand zou honger moeten hebben en het is ook niet nodig. Wij spelen geen actieve rol op dit punt, maar in onze keuzes kijken we wel naar consequenties voorbij onze grenzen
 • Practice what you preach: dat is hier voor ons aan de orde. En dat doen we op een paar uiteenlopende manieren
 • Bewegen, naar buiten!
 • Onze kantoorhond, altijd goed voor blijdschap en inmiddels bewezen positief effect. Het feit dat ze je lachend begroet, draagt zeker bij aan gezondheid!
 • Voeding. Ook wij snoepen, maar we stimuleren elkaar ook met gezonde lunches en fruit.

 • Wat ons betreft de basis. En onderwijs vindt niet alleen plaats in een lokaal.
 • Wij geven plek aan stagiaires, werkervaringsprojecten en snuffelstages. Wij investeren in onze bijdrage aan het ontwikkelen van mensen
 • Wij zijn actief betrokken bij onderwijs: met gastcolleges en andere bijdragen.
 • Tja… daar zijn we het dan niet helemaal mee eens. Gelijkwaardig, dat dan weer wel. Hier is ruimte voor iedereen en uiteraard geen verschil in beloning of houding.
 • Verder zijn we niet bezig met glazen plafonds, quota of andere doelen. Die borduren wat ons betreft teveel voort op de oude fundamenten over werkweken, economische principes en meer. Wij springen, leveren bijdragen en zorgen zeker dat we een goed voorbeeld geven.
 • Heel belangrijk, maar geen specifiek doel voor ons
 • Zeker: duurzame en zo mogelijk lokale stroom voor bedrijf en huis.
 • Waar mogelijk kijken we naar alternatieve opwekking, we zijn bezig met zonnepanelen en dagen onze verhuurder uit
 • Maar we zijn aan de andere kant ook zuinig met energie, zowel in de panden als in mobiliteit
 • Door met elkaar goede dingen te doen en meerwaarde te leveren, creëren we goede en fijne werkplekken
 • Onze mensen en ook mensen waar we mee werken, vinden bij Zaak van Interactie een omgeving waar ze hun kwaliteit kunnen inzetten en ontwikkelen en waar ook het bedrijf zich dynamisch in ontwikkelt. Zo kunnen  passende diensten ontstaan omdat iemand van het team daar op wil inzetten.
 • Misschien niet zo innovatief, maar we zitten niet zo maar in een stationsgebouw. Simpele oplossingen kunnen ook best werken. En we denken bewust na over onze mobiliteit: wanneer het kan, pakken we de fiets, lopen, carpoolen en meer.
 • En stiekem stoken we graag het vuurtje wat op in duurzame discussies. elektrisch is fantastisch, maar wat denk je dat er met de huidige en aankomende traditionele autovoorraad gebeurt? Daar gaan we nog zeker 30 jaar “last”van hebben. Dus waar wij zaadjes kunnen planten om juist deze te verduurzamen, oen we dat met zorg, liefde en een grote lach. Want zeg zelf, je kunt niet met droge ogen beweren dat het ok is dat ze over 25 jaar nog in Polen, Cuba of Afrika rijden?
 • Vooral meer gelijkwaardigheid, in alle opzichten. Vier de verschillen, zet talenten in en scheer mensen niet over een kam
 • Dat geldt ook voor landen, maar wij nemen  actie in onze directe omgeving
 • Onder andere door te investeren in TONN, duurzame voorbeelden te geven en ambassadeur te zijn van duurzaam, groen en terugbrengen van natuur naar de mens.
 • Een dier dat een slecht leven heeft, kan geen goede voeding voor ons leveren: dat legt onze “indianenvisie” het duidelijkst uit. Dat geldt dus ook voor andere productie, mensen en middelen. Daar houden we in alle opzichten rekening mee in onze inkoop. Daarin stellen we ons positief kritisch op: we volgen nooit zo maar een verhaal, maar checken onze veronderstellingen.
 • Wij wonen op de mooiste plek in het heelal wat ons betreft en we nemen dagelijks stappen om het beter te doen. De voet op de trapper, veel kleine acties en stapjes.
 • We communiceren en discussiëren er over: uitnodigend, niet belerend ( hopen we ;-))
 • Zeker belangrijk. Letten we op met keuze in eten en gebruik van plastic. Simpel en voor de hand liggend misschien en we zetten graag nog een stapje extra.
 • Net als met eerdere doelen: met zoveel mogelijk kleine acties. Natuur is een en al interactie; daar verwonderen we ons over, genieten we van, koesteren en stimuleren we.
 • Op microniveau geven we hier invulling aan: met onze houding en aanpak.
 • Samen ideeën over nog meer invulling? Of met ons meekijken? mail of bel en dan gaan we in partnerschap verder. Dat is nog effectiever en leuker!